Vi tilbyr

Vann og avløp

Vi har lang erfaring med installasjon av VVS i eneboliger, boligblokker, institusjonsbygg og i industrien. Vi er gjerne din konsulent også i planleggingsfasen, utviklingen går raskt også i vår bransje. Da er det ofte fornuftig å kunne se hva som er tilgjengelig av løsninger før en setter igang.

Varmeanlegg

Vannbåren varme er for mange en svært lønnsom oppvarmingsmåte. Kombinasjonen uslåelig varmekomfort og miljøbevisst oppvarmingskilde sikrer en framtidsrettet løsning. Vi har lang erfaring med slike systemer, og kan bistå fra planlegging til gjennomføring.

Vedlikehold av slokkesystemer

Regelmessig og riktig vedlikehold av slukkesystemer er nødvendig for at disse skal fungere som forutsatt. Våre teknikere har blått kompetansebevis fra rådet for slukkemateriell og lang erfaring med vedlikehold og utbedringer på alle typer slukkesystem. Alt vedlikeholdsarbeid som blir utført av våre teknikere blir dokumentert i en vedlikeholdsrapport som overleveres anleggseier. Rapporten skal inngå i anleggets dokumentasjon.

Montasje av slukkeanlegg

Våre montører har svennebrev i rørleggerfaget og lang erfaring med montasje av slukkeanlegg. De er opplært fra leverandør på alle typer anlegg vi leverer. Vi har spesialisert oss på montasje av anlegg i boligbygg.