Vi tilbyr

  • Sanitæranlegg
  • Varmeanlegg
  • Sprinkleranlegg

Vedlikehold av slokkesystemer
Regelmessig og riktig vedlikehold av slukkesystemer er nødvendig for at disse skal fungere som forutsatt. Våre teknikere har blått kompetansebevis fra rådet for slukkemateriell og lang erfaring med vedlikehold og utbedringer på alle typer slukkesystem. Alt vedlikeholdsarbeid som blir utført av våre teknikere blir dokumentert i en vedlikeholdsrapport som overleveres anleggseier. Rapporten skal inngå i anleggets dokumentasjon.

Montasje av slukkeanlegg
Våre montører har svennebrev i rørleggerfaget og lang erfaring med montasje av slukkeanlegg. De er opplært fra leverandør på alle typer anlegg vi leverer. Vi har spesialisert oss på montasje av anlegg i boligbygg.