Fredlygården

13-01-2015

Fredlygården i Melhus skal inneholde 21 leiligheter med parkeringskjeller. Kvatro VVS  utfører sanitær- varme- og sprinklerarbeidet. Se mer om prosjektet i Trønderbladet.