Boligprosjekt i gang

18-06-2013

Så er vi i gang med boligprosjektet Hårstad Minde på Tiller. Det dreier seg om 13 eneboliger i rekke som skal ha sanitær og varmeanlegg. En leilighetsblokk med 9 leiligheter og en parkeringskjeller omfattes også av dette prosjektet, og her skal vi levere og installere sprinkler, saitær og varmeanlegg. Hovedentrepenør her er Team-Bygg as.

Bygget ble fedigstil i april 2014.